ΚΕΑΝ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ INSTAGRAM ‘#MesTiZoiMazi’’ –  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Η παρούσα ενέργεια διοργανώνεται από την εταιρεία «Kean Soft Drinks Ltd» («Διοργανώτρια»).
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια έχουν όλοι όσοι διαμένουν στην Κύπρο και είναι άνω των 18 ετών («Δικαιούμενοι Συμ­με­τοχής»). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι παρέχο­ντες υπη­ρε­­σίες ή συνδεόμενοι επαγγελματικά με την παρούσα ενέργεια.
 3. Για να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής ο Δικαι­ού­μενος Συμμε­τοχής στον διαγωνισμό θα πρέπει: α) να μπει στα Highlights #MesTiZoiMazi της ΚΕΑΝ (@kean_soft_drinks) στο Instagram, β)να κάνει screenshot  το story του διαγωνισμού, γ)να το ανεβάσει σαν story στο Instagram και δ) να κάνει tag ένα άλλο χρήστη και την @kean_soft_drinks.
 4. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην προωθητική ενέργεια όσες φορές θέλει.
 5. Ένας/μία (1) τυχερός/ή, θα κερδίσει δωροκουπόνι για ταξιδιωτικό πακέτο, αξίας 1500Η κράτηση του ταξιδιού θα γίνει βάσει διαθεσιμότητας, στο προορισμό της επιλογής του νικητή.
 6. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, και δεν ανταλλάζεται με χρήματα ή με άλλα προϊόντα.
 7. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι την 30η Ιουνίου 2022.
 8. Ο/η νικητής/τρια θα ανακοινωθεί την 1η Ιουλίου 2022, μετά από κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί, στα Γραφεία της Διοργανώτριας εταιρείας.
 9. Ο/η νικητής/τρια θα ανακοινωθεί στη σελίδα της Διοργανώτριας εταιρείας στο Instagram (@kean_soft_drinks).
 10. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους Όρους της παρού­σης προωθητικής ενέργειας ή να μετα­θέ­σει τηv ημε­ρo­μηvία διαξαγωγής της. Επίσης, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παρούσα προωθητική ενέργεια.
 11. Η συμμετοχή στηv παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπά­γεται με τηv αvεπι­φύ­­λα­κτη απoδoχή του συνόλου τωv παραπάvω όρωv.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινίσεις ή απορίες, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με την Διοργανώτρια στο Instagram.